ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ

"ЧӨЛҮГЭН" дөрвөл тоглолт
5
сарын
18-c
An American in UB
4
сарын
26-c
An American in UB
4/26/2024 - 4/27/2024
Felix Mendelssohn 215 жилийн ойд зориулсан тоглолт
3
сарын
21-c
Grand Opera & Morin Khuur
3
сарын
20-c
Grand Opera & Morin Khuur
3/20/2024 - 4/16/2024
Classic Night
1
сарын
20-c
Classic Night
1/20/2024 - 6/18/2024
"Торгоны хээ" ардын дууны цуврал
1
сарын
20-c
Movie Swing Concert
1
сарын
13-c
Movie Swing Concert
1/13/2024 - 6/18/2024
Snow Melody-2024
12
сарын
23-c
Snow Melody-2024
12/23/2023 - 12/23/2023
Orchestral Jazz
12
сарын
1-c
Orchestral Jazz
12/1/2023 - 6/18/2024
Top